Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie RODO), informujemy że:

1. Fundacja na rzecz promocji dobrych praktyk w zakresie usług finansowych – Nowa Szansa z siedzibą przy ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000557546, posiadająca numer NIP 7010484569, REGON 361536442 informuje, że jest Administratorem Państwa danych osobowych, dalej Administrator; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych. Kontakt z Administratorem: iodo@nowaszansa.org.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • realizacja uczestnictwa w Programie Partnerskim PolecajPrawnika.pl (w tym weryfikacji danych wymaganych do ustalenia przysługującego wynagrodzenia),
 • realizacja współpracy z Partnerem w ramach Programu Partnerskiego zgodnie z jego Regulaminem,
 • otrzymywanie materiałów marketingowych oraz informacji o promocjach, w tym również drogą kanałów elektronicznych i telefonicznie,
 • realizacja procedury reklamacyjnej,
 • realizacja zapytań ofertowo-informacyjnych,
 • realizacja procedur rozliczeniowo-księgowych.

3. Realizacja niektórych celów wymaga przekazania danych osobowych do innych podmiotów. Państwa dane osobowe w ramach realizacji celów przetwarzania przekazywane są do podmiotów będących w relacjach biznesowych z administratorem, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Programu Partnerskiego PolecajPrawnika.pl. Oprócz tego, Państwa dane osobowe na podstawie właściwego przepisu prawa w toku prowadzonych postępowań przez podmioty publiczne lub prywatne mogą być przekazywane do tych podmiotów. Każdy przypadek żądania udostępnienia Państwa danych osobowych jest wnikliwie analizowany, aby nie przekazać informacji osobom lub podmiotom nieuprawnionym.

4. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

5. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres uczestnictwa w Programie Partnerskim oraz przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • statystycznych,
 • archiwizacyjnych,
 • realizacji ewentualnych roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. podatkowych i księgowych)
maksymalnie przez okres 5 lat od dnia rozwiązania umowy.

6. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 5, ust 1 Rozporządzenia RODO.

7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji uczestnictwa w Programie Partnerskim PolecajPrawnika.pl oraz realizacja postanowień umowy partnerskiej. W przypadku niepodania danych osobowych uczestnictwo w Programie Partnerskim PolecajPrawnika.pl i zawarcie umowy będą niemożliwe.

9. Zgodnie z Rozporządzeniem RODO w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora posiadacie Państwo prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych.